کمبود کتاب و کتابخانه در شهرستان دلفان/علی معظمی گودرزی

کمبود کتاب و کتابخانه در شهرستان دلفان/علی معظمی گودرزی

 شهرستان دلفان با ۱۵۰ هزار تن جمعیت و ۴۴۴ روستا تنها ۲ کتابخانه عمومی شهری و ۲ کتابخانه روستایی دارد و از کمبود کتاب و کتابخانه رنج می برد. به گزارش ایرنا یکی از مهمترین نهادها که نقش مهمی در توسعه فرهنگی دارد کتابخانه های عمومی است که با اهداف و وظایفی نظیر ارتقای سطح […]

پاتوق سرگرمی