تراژدی مسکن مهر نورآبادپایانی ندارد؟!

تراژدی مسکن مهر نورآبادپایانی ندارد؟!

***  علی معظمی گودرزی :با گذشت چهار سال از آغاز عملیات اجرای طرح مسکن مهر در نورآباد هنوز پرونده این طرح بسته نشده است و متقاضیان همچدنان چشم انتظار خانه دار شدن هستند . : طرح مسکن مهر از جمله طرح های بود که با هدف خانه دار شدن مردم همزمان با سراسر کشور در […]

پاتوق سرگرمی