یاداشت (۲)بی توجهی مسئولان گردشگردی استان به ظرفیت چشمه آبگرم دلفان/وقتی که همسایه ادعای مالکیت آنرا میکند
✍علی معظمی گودرزی

یاداشت (۲)بی توجهی مسئولان گردشگردی استان به ظرفیت چشمه آبگرم دلفان/وقتی که همسایه ادعای مالکیت آنرا میکند

یاداشت (۲) ✍علی معظمی گودرزی در یاداشت اول به طرح مسئله تلاش عده ای برای انتزاع الماس غرب کشور( چشمه گرمابه) ازپیکره دلفان پرداخته شد. **حاتم بخشی برخی مدیران گذشته چون پادشاهان قاجار در موافقت با جدایی تعداد زیادی از روستاها ازحوزه سیاسی دلفان و کم توجهی مدیران پیشین را ازعوامل مهم چشم طمع همسایگان […]

پاتوق سرگرمی