تکمیل مسکن مهر نورآباد رویای متقاضیان

تکمیل مسکن مهر نورآباد رویای متقاضیان

 با گذشت چهار سال از آغاز عملیات اجرای طرح مسکن مهر در نورآباد هنوز پرونده این طرح بسته نشده است و متقاضیان همچنان چشم انتظار خانه دار شدن هستند. به گزارش خبرنگار ایرنا طرح مسکن مهر از جمله طرح های بود که با هدف خانه دار شدن مردم همزمان با سراسر کشور در شهر نورآباد […]

پاتوق سرگرمی