فقر  ‏، محرومیت و مظلومیت مردمانی بنام میربگ جنوبی از دریچه  دوربین کاسی

فقر ‏، محرومیت و مظلومیت مردمانی بنام میربگ جنوبی از دریچه دوربین کاسی

امین معظمی گودرزی  به گزارش اختصاصی کاسی فقر و محرومیت مردمان دهستانی بنام میربگ جنوبی . این دهستان در جنوب غربی دومین شهرستان محروم کشور بنام دلفان واقع شده است / بسیاری از مردمان ساکنان روستاهای این دهستان برای تهیه یک قرص نان ناتوانند / بیش از ۸۰ درصد ساکنان این روستاها در سقف های […]

پاتوق سرگرمی