۱۱۴میلیاردو۹۶۴میلیون ریال اعتبار به شهرستان دلفان اختصاص یافت

۱۱۴میلیاردو۹۶۴میلیون ریال اعتبار به شهرستان دلفان اختصاص یافت

سرپرست فرمانداری شهرستان دلفان از اختصاص 114 میلیارد و964 میلیون ریال اعتبار عمرانی در سال جاری به این شهرستان خبر داد .

مناطق عشایری ظرفیتی برای توسعه لرستان – علی معظمی گودرزی*

مناطق عشایری ظرفیتی برای توسعه لرستان – علی معظمی گودرزی*

امروزه اهمیت صنعت گردشگری و نقش مهمی در اشتغال زایی و درامد زایی برکسی پوشیده نیست ، بطوریکه بسیاری از کشورها برای بهره گیری از مزیت های صنعت گردشگری در بخش های مختلف تمام توان خود را بکار گرفته اند و رقابت تنگاتنگی برای جذب گردشگران در جهان وجود دارد .

نگدارید قیقاچ این سنت دیرینه دیارمان لرستان فراموش شود

نگدارید قیقاچ این سنت دیرینه دیارمان لرستان فراموش شود

چند سالی است که دیگر مردم این ولایت ، شاهد ضرباهنگ سم اسبان در جشنواره ها و مسابقات قیقاچ نیستند و صدایی از شیحه اسب در تاخت های آنان به گوش نمی رسد و این آئین کهن انگار در حال مهجوری است .

طولابی :با همه مشکلات و محرومیت های شهرستان دلفان آشنا هستم/برای مردم دلفان غریبه نیستم درد آشنای دردمندی ها ، رنج ها و محرومیت های مردم این دیار هستم

طولابی :با همه مشکلات و محرومیت های شهرستان دلفان آشنا هستم/برای مردم دلفان غریبه نیستم  درد آشنای  دردمندی ها ، رنج ها و  محرومیت های مردم این دیار   هستم

فرماندار شهرستان دلفان در گفت وگویی اختصاصی با کاسی ازاین شهرستا ن به عنوان مردمی متدین ، بزرگوار ، صادق و باصفا یاد می کند و می گوید : افتخار می کنم که افتخار خدمتگزاری مردم دلفان نصیب من شده است.

پیشنهاد سردبیر