کودکان نورآبادی محروم از امکانات/

کودکان عامل پیوند نسل گذشته وآینده درهرجامعه محسوب می شوند.

بیکاری مهمترین مشکل مردم شهرستان دلفان است

اختصاصی کاسی

فرماندار شهرستان دلفان مهمترین مشکل این شهرستان را نرخ بالای بیکاری جوانان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی عنوان کرد.
“علی باقری” در گفت وگویی اختصاصی با کاسی افزود: نبود واحدهای تولیدی بزرگ و فراهم نبودن فرصت های شغلی مولد و پایدار موجب افزایش تعداد بیکاران دراین شهرستان شده است.

امام جمعه نورآباد در سفر ریاست جمهوری به لرستان سر دلفان کلاه رفت/از استاندار لرستان می خواهیم /دستور رسیدگی در این زمینه را صادر نمایند

امام جمعه نورآباد گفت:: به لطف خدا و سفر ریاست جمهوری به لرستان به گفته مسئولان برکاتی برای لرستان داشته و خواهد داشت اما آنطور که شایسته شهرستان دلفان بوده این شهرستان از این سفر استفاده نکرده است و ما محروم شده ایم.
وی بیان داشت: قرار بود مسئول دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری به این شهرستان سفر کند و وی مناسب ترین گزینه برای شهرستان دلفان با توجه به عمق محرومیت آن بود ولی این کار انجام نشد.

111